Vacaturebank

15 apr 2020


Lector Nederlands (m/v)

Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2020 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat
1. beschikt over een masterdiploma op het gebied van de letteren.
Zeer welkom zijn:

 • diploma/certificaat Nederlands als tweede/vreemde taal
  en/of
 • ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal

2. is moedertaalspreker van het Nederlands

De nieuwe lector zal wekelijks twintig lesuren taalverwerving geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen. Hij/zij neemt graag initiatief, werkt goed samen en is betrokken bij de Nederlandse taal en cultuur.

Wat bieden wij?

 • de lector wordt aangesteld voor een periode van één jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. twee jaar mogelijk
 • de lector ontvangt
   een maandsalaris van ongeveer 150.000 HUF netto (ong. 450 EUR)
   de suppletie van de Nederlandse Taalunie (op dit moment 7.750 EUR per jaar).

Voor verdere informatie hieromtrent ga naar:
https://taalunie.org/informatie/56/suppletie-voor-docent-moedertaalsprekers 

 • de ELTE kan hulp bieden hulp bij het zoeken van een appartement en draagt bij aan de kosten van de huur
 • daarnaast bestaat de mogelijkheid om het salaris aan te vullen met onderwijstaken op de Nederlandse School te Boedapest.
  Van bovengenoemde inkomsten kan men prima rondkomen in Boedapest.