Vacaturebank

09 mei 2020


Lector Nederlands

Aan de Universiteit Debrecen (Hongarije) kan vanaf 1 september 2020 een nieuwe

LECTOR NEDERLANDS (m/v)

aan de slag.

Hij/zij

  • is moedertaalspreker Nederlands
  • is afgestudeerd neerlandicus

heeft een streepje voor met ervaring in het geven van Nederlands als vreemde/tweede taal

De nieuwe lector

  • geeft werk- en hoorcolleges taalverwerving, spreekvaardigheid, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis, …
  • redigeert publicaties van de vakgroep
  • voert organisatorische en administratieve taken uit

houdt zich niet in om zijn/haar eigen kennis en vaardigheden in te zetten in socio-culturele evenementen op en van de vakgroep

De sollicitatie bevat

  • een uitgebreid CV
  • kopieën van het/de universitaire diploma(’s)

evt. referenties

Arbeidsvoorwaarden:

  • de lector wordt aangesteld voor een proefperiode van één jaar
  • verlenging is mogelijk

verdiensten: lokaal assistentensalaris, suppletie van de Taalunie, woonsubsidie, kans op een promotie voor te bereiden (PhD)


Geïnteresseerden mogen voor 1 mei hun sollicitatie sturen aan

Dr. habil. Gábor Pusztai
Debreceni Egyetem
Néderlandisztika Tanszék
Egyetem tér 1.
4010 Debrecen (Hongarije)
gpusztai@tigris.unideb.hu