Vacaturebank

15 okt 2023


Procesbegeleider Taal

Als procesbegeleider ondersteun je organisaties om taaldrempels weg te werken voor anderstaligen. Je geeft info en advies en begeleidt veranderingsprocessen. Je voert volgende taken uit:

je peilt naar de noden en verwachtingen van organisaties.
je analyseert de huidige taaltoegankelijkheid van de organisatie via gesprekken, observatie en screening van documenten.
je ondersteunt organisaties om een taalbeleid te ontwikkelen met het oog op duurzame verandering.
je ontwikkelt hulpmiddelen op maat.
je werkt een vormingsaanbod uit op maat van de organisatie (vb. klare taal schrijven, spreken, conversatie stimuleren).
je geeft vormingen.
je organiseert en leidt werk- en stuurgroepen en intervisies.
je volgt het taalbeleid en de effecten op, stuurt bij en evalueert.