Vacaturebank

05 jun 2023


Communicatiemedewerker met affiniteit voor taalonderwijs

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft tot doel om kennis en ervaringen op het terrein van taalbeleid, taalvaardigheidsontwikkeling en taalondersteuning in het hoger onderwijs te delen en mee te ontwikkelen. Op de website www.kennisdelingtaalbeleid.org worden goede praktijken en onderzoeksresultaten verzameld en ontsloten.

Om deze website verder te verrijken, is het Platform op zoek naar een communicatiemedewerker.

Profiel

De communicatiemedewerker heeft een diploma in een relevant domein (bijvoorbeeld taalwetenschappen, onderwijs, communicatie) en heeft kennis van taalbeleid en taalondersteuning in het hoger onderwijs. De projectmedewerker is praktisch ingesteld en output-gericht. Zowel tijd- en plaatsonafhankelijk werken als flexibel inspelen op o.a. kennisdelingsbijeenkomsten, studiedagen en andere events is een must.

De communicatiemedewerker werkt gedurende het academiejaar gespreid aan deze opdracht, overlegt regelmatig met de betrokken bestuursleden en koppelt minstens tweemaal per jaar (digitaal of persoonlijk) terug aan het bestuur.

Activiteiten

De communicatiemedewerker zal in afstemming met het bestuur en de betrokken bestuursleden de volgende werkzaamheden verrichten:

  • beschrijven en redigeren van de goede praktijken verkregen via doorverwijzing, kennisdelingsbijeenkomsten, Platformbijeenkomsten en de online instuurmogelijkheid van het platform (in afstemming met de deelnemers of inzenders);
  • online beschikbaar maken van de goede praktijken;
  • nakijken en communiceren wetgeving intellectuele eigendom;
  • externe communicatie voorzien (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief, via sociale media enz.);
  • afstemming met de betrokken bestuursleden;
  • terugkoppelen naar de deelnemers, de werkgroep kennisdeling en het bestuur.

Praktisch

De werkzaamheden lopen in eerste instantie een academiejaar vanaf september 2023. Er is een mogelijkheid om als zelfstandige op dit project te werken op basis van facturering van uren.

Info en kandideren

Meer informatie verkrijgen of kandideren doe je door te mailen naar Evelyne van der Neut op e.j.van.der.neut@hr.nl.

Kandidaten bezorgen uiterlijk op 5 juni 2023 een CV en motivatiebrief. Indien zelfstandig, voeg je ook een richtprijs (uurtarief) toe.