Vacaturebank

19 feb 2023


Docent Nederlands VO Europese school Mol

Vacature Europese school Mol – Docent Nederlands VO

Namens de Minister van Onderwijs zoekt Stichting NOB naar toptalent in de onderwijswereld. Voor het schooljaar 2023-2024 komt er een functie beschikbaar voor een docent Nederlands voortgezet onderwijs op de Europese school Mol in België.

De Europese school Mol heeft vier taalsecties. De school heeft in totaal zo’n 700 leerlingen. De Nederlandstalige sectie telt zo'n 250 leerlingen.

Europese scholen kennen een eigen curriculum. Daarbinnen heb je ruimte om zelf keuzes te maken; vergelijkbaar met methodeonafhankelijk werken. Leerlingen komen uit alle uithoeken van Europa. Hierdoor krijg je met veel talen en culturen te maken.

Dit doet NOB
De Europese school in Mol is dus jouw werkplek, maar formeel ben je in dienst via de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB); de koepelorganisatie voor Nederlands en Nederlandstalig onderwijs wereldwijd.

Ons scholennetwerk bestaat uit zo’n 180 scholen in ongeveer 120 landen. Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben wij een extra taak gekregen: wij zijn ook werkgever van ongeveer vijftig onderwijsprofessionals die werken op de Europese scholen.

Wij detacheren jou dus namens het ministerie. Een detachering bedraagt een periode van maximaal negen jaar. In deze periode zien en spreken we elkaar regelmatig, bijvoorbeeld bij scholingen en schoolbezoeken.

Dit is je werk
• Dagelijks ben je bezig het curriculum van de Europese scholen over te dragen aan je leerlingen;
• Niet alleen het verzorgen van lessen Nederlands als moedertaal behoort tot je takenpakket, maar ook lessen Nederlands als vreemde taal kunnen hier onderdeel van uitmaken;
• Je werkt vanzelfsprekend binnen de Teaching Standards van de Europese scholen;
• Je schakelt makkelijk tussen talen, culturen, achtergronden en opvattingen;
• Je zet je in voor jouw taalsectie, je vakgroep, maar zeker ook voor de school als geheel;
• Met je leerlingen werk je toe naar het Europees Baccalaureaat;
• Je draait je hand niet om voor extra activiteiten (evenementen, projecten, coördinatie);
• Je onderhoudt goede contacten met de ouders en zorgt dat ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van hun kind(eren);
• Het welzijn van je leerlingen staat bovenaan.

Werken op een Europese school
Werken op een Europese school is werken in een mozaïek van talen, culturen en achtergronden. Nederlands is weliswaar je moedertaal, maar je kunt ook goed uit de voeten met (in elk geval één van) de werktalen van de Europese Unie. Je bent een professional met brede vakkennis en een eerstegraads bevoegdheid op zak.

Lesgeven onder Europese vlag
Europees onderwijs is een bijzonder type onderwijs met een eigen curriculum. Gedurende de schoolloopbaan hebben moedertaal, meertaligheid en internationale competenties een centrale plaats in het programma. Leerlingen krijgen bovendien les in meerdere talen. Europees onderwijs wordt aangeboden op verschillende scholen verspreid over Europa. Acht van die scholen hebben een Nederlandstalige afdeling.

Europees onderwijs is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van EU-personeel tussen de vier en achttien jaar oud. Zowel de inhoud van het curriculum als de organisatie van het onderwijs zijn anders dan in het reguliere onderwijs in Nederland. Zo is er zeven jaar ingeruimd voor kleuter- en primair onderwijs en zeven jaar voor secundair onderwijs.

Leerlingen aan een Europese school volgen een uitgebreid lessenpakket in hun moedertaal. Moedertaalleerkrachten verzorgen deze lessen. Daarnaast worden sommige lessen aangeboden in een tweede taal (de werktalen Engels, Frans of Duits of de taal van het gastland). Leerlingen sluiten de middelbare school af met het Europees Baccalaureaat. Dit is een diploma dat toegang biedt tot alle hogescholen en universiteiten binnen de EU.

Zo ziet onze ideale kandidaat eruit
Kandidaten beschikken zonder uitzondering over een eerstegraads bevoegdheid voor het vak Nederlands. Ook heb je meerdere jaren ervaring en een stevige ambitie.

Daarnaast beschik je over:
• minimaal een aantal jaren recente onderwijservaring in het Nederlandse voortgezet onderwijs op havo/vwo-niveau, in onderbouw, bovenbouw en met examenklassen;
• kennis van vreemdetalendidactiek is een pre;
• een flexibele instelling, aanpassingsvermogen en uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
• goede beheersing van de Engelse taal – een basisbeheersing van het Frans is een pre;
• actuele kennis binnen je eigen vakgebied en op pedagogisch-didactisch niveau;
• enthousiasme om je te verdiepen in het European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning;
• een sterke motivatie om je het Europees curriculum eigen te maken;
• bereidheid om je in of in de buurt van Mol te vestigen.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een voltijdaanstelling. Dat komt neer op 21 tot 24 lesuren per week. Je salaris bestaat uit twee delen: het salarisdeel volgens de Nederlandse cao voortgezet onderwijs, en daar bovenop krijg je een Europees salarisdeel.

Aanvullende voorwaarden
Als toevoeging op bovenstaande, zijn er nog aanvullende gunstige voorwaarden van toepassing:
• Jaarlijkse professionalisering met je Europese collega's
• Individueel professionaliseringsbudget
• Verhuiskostenvergoeding
• Gunstige aanvullende Europese ziektekostenverzekering
• Eventuele andere vergoedingen, op basis van je persoonlijke situatie (gezinssamenstelling, partner)
• Terugkeerbegeleiding na afloop detacheringsperiode

Sollicitatieprocedure
Herken je jezelf in het profiel? Stuur ons dan je cv en motivatie via deze link: https://stichting-nob1.homerun.co/docent-nederlands-vo-mol/nl/apply

Bij vragen kun je contact opnemen met Gerda Houweling, HR-assistent, van dinsdag t/m vrijdag op telefoonnummer +31 6 34 99 55 69.

Je treedt in dienst per 1 augustus 2023.

Meer informatie over de Europese scholen vind je op de website van de scholenkoepel, en op de website van NOB.