Vacaturebank

15 jul 2022


Lid Raad van toezicht (met een financieel-zakelijk profiel)

Vanwege de beëindiging van de zittingstermijn van één van leden van de Raad van toezicht is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een opvolger met een financieel-zakelijk profiel. Reageren kan tot en met maandag 20 juni 2022.

U beschikt over een brede en diepgaande kennis van administratieve en financiële processen, en hebt ervaring als toezichthouder, bij voorkeur in de publieke sector. Een achtergrond in accountancy of bekendheid met de controlepraktijk van een accountantskantoor strekt tot aanbeveling. Interesse in de (hedendaagse) literatuur en het literaire veld in Nederland is van belang, evenals een nieuwsgierige en open houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in de leescultuur. U heeft gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en voor governance, denkt in hoofdlijnen, en bent klankbord, adviseur en kritisch toezichthouder van de directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds. Het nieuwe lid maakt deel uit van de auditcommissie van het Letterenfonds.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert. En we geloven dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

De Raad van toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit zeven leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Sfeer en wijze van omgang zijn prettig en professioneel. Bevoegdheden van de Raad zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van het fonds, verantwoordelijk voor beleid, besluitvorming op subsidieaanvragen en de leiding over de organisatie van nu 31 fte. Hij weet zich gesteund en gecontroleerd door de Raad van toezicht.

Het fonds heeft een vacatieregeling. De bezoldiging van de leden van de Raad van toezicht valt onder de WNT, Wet Normering Topinkomens.

Meer weten of direct reageren

Voor meer informatie over wie en wat wij zoeken kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Tiziano Perez, via het algemene telefoonnummer van het Letterenfonds: 020 520 73 00.

Mogelijk wordt u verzocht om uw directe telefoonnummer en uren van bereikbaarheid achter te laten zodat hij u kan terugbellen.

Wij zien uw belangstelling graag verwoord en voorzien van cv uiterlijk op maandag 20 juni 2022 tegemoet. U kunt uw brief richten aan het Nederlands Letterenfonds, t.a.v. de secretaris van de Raad van toezicht, mw. Claudia Zuidema, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, of mail vacature@letterenfonds.nl o.v.v. Vertrouwelijk / sollicitatie Raad van toezicht.