Vacaturebank

03 jul 2021


Beleidsadviseur internationalisering

Vacature

Beleidsadviseur internationalisering
Organisatiebrede internationalisering
0,8 fte (op basis van een 36-urige werkweek)

Je werkgever: de Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid en kennis voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De Taalunie opereert in een groot, internationaal en divers netwerk, waarbij het algemeen secretariaat op vijf terreinen partijen met elkaar verbindt:

 • Standaardtaal
 • Nederlands, taalvariëteiten en andere talen
 • Onderwijs Nederlands binnen het taalgebied
 • Nederlands wereldwijd
 • Taal en cultuur

De Taalunie zet zich in de periode 2020-2024 in het bijzonder in voor toegankelijkheid, taalcreativiteit en internationalisering.

Voor de Taalunie is het belangrijk om een open en inclusieve organisatie te zijn voor medewerkers en partners. Als internationale organisatie wil de Taalunie een afspiegeling zijn van de samenleving en in haar samenwerking, processen en aanpak geeft ze hier uiting aan.

Functieomschrijving

Als beleidsadviseur internationalisering draag je bij aan het bereiken van de doelstellingen van de Taalunie vanuit de waarden van openheid, inclusie en diversiteit. Je houdt je bezig met de ontwikkeling van het internationaliseringsbeleid van de Taalunie en je verbindt de Taalunie-activiteiten op dit vlak over aandachtsgebieden heen en stuurt partners aan.

Je werkt samen met de algemeen secretaris en de beleidssecretaris aan de ontwikkeling van internationaliseringstrajecten en de projectuitvoering en ziet toe op kwaliteit en impact van het beleid. Tevens zorg je voor een tijdige oplevering van de beoogde resultaten en voor een correcte verantwoording van bestede middelen. Als projectleider internationalisering overleg je met beleidsadviseurs binnen het aandachtsgebied waaronder een project valt. Zo draag je bij aan de organisatiedoelstellingen, binnen de missie en visie van de Taalunie.

Jouw profiel

Je hebt een resultaatgerichte persoonlijkheid met doorzettingsvermogen en je bent in staat om mensen te verbinden.
Meer in het bijzonder heb je:

 • master werk- en -denkniveau (met een afgeronde opleiding binnen het hoger onderwijs);
 • een taalkundige en/of onderwijsachtergrond;
 • kennis van en inzicht in (de ontwikkelingen van) het vakgebied en academische contexten;
 • strategisch en analytisch inzicht;
 • inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein;
 • een politieke en bestuurlijke antenne;
 • projectmanagementcapaciteiten en -vaardigheden, en meer in het bijzonder ervaring met kwaliteitsmanagement.

Je bent:

 • niet bang om initiatief te nemen;
 • resultaatgericht en proactief;
 • nauwkeurig en kritisch;
 • vaardig in het adviseren, inspireren en motiveren;
 • een vlotte schrijver (beleidsteksten en programma’s);
 • een teamspeler en in staat om (intercultureel) samen te werken;
 • vaardig in het tot overeenstemming komen met andere organisaties;

De Taalunie biedt

Een werkplek bij een internationale organisatie in het politieke hart van Nederland, België en Europa.

Een contract voor maximaal 0,8 vte (gebaseerd op een 36-urige werkweek) voor de duur van een jaar met een mogelijke uitloop van zes maanden.

Het Taalunie-kantoor in Den Haag en deelkantoor in Brussel liggen centraal en zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Standplaats is Den Haag.

De Taalunie volgt het inschalingssysteem van de Nederlandse rijksoverheid. De functie is ingedeeld in schaal 10/11 van cao Rijk en bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.756,75 en maximaal € 5.039,00 bruto per maand (bij een voltijds dienstverband). Overige aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn onder meer een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris, een ruime thuiswerkregeling met bijbehorende faciliteiten en aandacht voor een goede werk-privé balans.

Interesse?

Een eerste gespreksronde vindt plaats in de laatste week van juni.
De Taalunie werkt voor deze vacature niet met wervings- of selectiebureaus of recruiters.