Vacaturebank

02 jun 2021


Assistent(e) Nederlandse taal en taalkunde

Onderwijs
De assistent(e) zal ondersteuning leveren bij het onderwijs op het gebied van de Nederlandse taal en taalkunde (1e en 2e cyclus). De taken kunnen het ontwerpen van lesmateriaal voor praktische oefeningen en werkcolleges omvatten.
De functie omvat de begeleiding van oefeningen, werkcolleges en praktische taken in de colleges Nederlandse taal en taalkunde in verschillende programma's van de faculteit.
De inhoud van de begeleidende taken wordt vóór het begin van het academiejaar vastgelegd door het hoofd van de Ecole de Langues et Lettres (na overleg met de betrokken docenten), evenals de verdeling van de werklast over de twee semesters.
Onderzoek
De assistent(e) zal onderzoek uitvoeren op het gebied van de Nederlandse taalkunde (theoretisch of toegepast), met het oog op de voltooiing van een proefschrift op dit gebied. Het onderzoeksonderwerp valt bij voorkeur binnen een van de expertisegebieden van het Institute for Language and Communication (IL&C).

De kandidaat wordt verzocht een onderzoeksvoorstel voor een proefschrift bij zijn of haar sollicitatie te voegen. Indien er contacten zijn gelegd met een of meer potentiële promotoren, moet dit in de aanvraag worden vermeld.
Deze beschrijving is niet exhaustief en kan worden aangepast aan de behoeften van de functie.
Vereist profiel
• Master in de Taal- en Letterkunde (met een specialisatie Nederlands) of gelijkwaardig diploma behaald met onderscheiding.
• Gemotiveerd en bereid om zich te integreren in zowel een onderwijsteam als een onderzoeksteam.
• Gemotiveerd en bekwaam om pedagogische vaardigheden te ontwikkelen in het kader van het universitair onderwijs.
• Gevoel voor initiatief en verantwoordelijkheid.
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel gesproken als geschreven.
• Goede beheersing van de Franse taal.
• Een grondige kennis van de Nederlandse taalkunde is essentieel.
• Een goede beheersing van het Engels is wenselijk. Kennis van andere vreemde talen is een pluspunt.
• Ervaring in onderwijs of onderzoek en een educatieve master (lerarenopleiding secundair onderwijs) zijn een pluspunt.
• Beheersing van statistiek van toepassing in de taalkunde is een pluspunt.

Diversen
• Bijdragen tot de dynamiek van de faculteit en het instituut door het uitvoeren van diverse institutionele en logistieke taken die in onderling overleg worden vastgelegd.
• Deelname aan vergaderingen en evenementen tijdens het academiejaar.

Deadline is 24 mei 2021