Vacaturebank

03 mei 2021


Expert didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT)

De Taalunie zoekt een expert didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT) voor de begeleiding van online uitwisselingen voor NVT-docenten uit de internationale neerlandistiek en het hoger onderwijs.

Project
 • Doelstellingen: uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal, versterking van de eigen taalvaardigheid, nascholing op maat en uitbouw van een professioneel netwerk;
 • Doelgroep: NVT-docenten uit de internationale neerlandistiek en hoger onderwijs, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers;
 • De deelnemers schrijven zich in voor de hele reeks en krijgen aan het einde een bewijs van deelname;
 • In het academiejaar 2021-22 zijn er van oktober tot mei acht maandelijkse sessies van telkens 90 minuten. De data worden in overleg met de deelnemers vastgelegd;
 • Na de laatste sessie evalueren de deelnemers de hele reeks.
Taken
 • Je zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de acht maandelijkse sessies;
 • In overleg met de deelnemers leg je de data en thema’s van de sessies vast;
 • Je houdt de Taalunie op de hoogte van het verloop van de sessies;
Profiel
 • Je hebt een masterdiploma in de geesteswetenschappen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als NVT-docent en als didactisch expert in het NVT-onderwijs;
 • Je hebt ervaring in het geven van online nascholingen of onderwijs;
 • Je bent in staat om de spreekdurf van niet-moedertaalsprekers te versterken.
Aanbod
 • Per sessie krijg je een honorarium van € 350, inclusief voorbereiding. Voor btw-plichtige opdrachtnemers is dit exclusief btw;
 • Je krijgt op voorhand een korte voorbereiding en tips om de sessies te begeleiden;
 • Je verdiept je kennis van het NVT-onderwijs en bouwt je professioneel netwerk verder uit;
 • Het betreft geen aanstelling in dienstverband. Het is je eigen verantwoordelijkheid om het honorarium fiscaal- en sociaalrechtelijk correct aan te geven.

Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar nvt@taalunie.org voor 15 april 2021.