Vacaturebank

13 mrt 2021


Docent B - beroepstaalvaardigheid

Je verzorgt als docent Nederlands onderwijs op het gebied van beroepstaalvaardigheid. Het doel is om studenten van de Politieacademie de kennis en vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om hun beroep uit te oefenen. Taal, en in het bijzonder schrijfvaardigheid, is een belangrijk onderdeel. Als politieagent moet je je bevindingen in helder en correct Nederlands kunnen opschrijven in een proces-verbaal, een document dat onmisbaar is voor waarheidsvinding.