Spelling en taaladvies

 

 

Spelling

Hoe spel je een woord? Bij spelling gaat het om basisbeginselen en om specifieke regels, zoals die voor het spellen van klinkers en medeklinkers, het gebruik van hoofdletters en tekens (accenten, koppelteken, trema en apostrof), voor de schrijfwijze van samenstellingen met een tussenklank (pannenkoek, aktetas) en voor de verdeling van woorden in lettergrepen.

De officiële spelling van het Nederlands ligt vast in de Woordenlijst Nederlandse Taal en is wettelijk voorgeschreven voor het onderwijs en de overheid. Op woordenlijst.org treft u de schrijfwijze van woorden aan en de regels van de Nederlandse spelling. 

Taalvragen

Voor uitgebreid advies over taalkwesties is informatie beschikbaar op Taaladvies.net. 

Voor concrete antwoorden op taalvragen over het Nederlands kunt u terecht bij de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal in Nederland en bij het Team Taaladvies van de Vlaamse Overheid.