Rapport Nederlands in het hoger onderwijs

Nederlands in het hoger onderwijs, een verkennende literatuurstudie naar taalvaardigheid en taalbeleid.
De Taalunie heeft dit literatuuronderzoek laten verrichten ten behoeve van het advies aan het Comité van Ministers over de taalvaardigheid in het hoger onderwijs. De opdracht was na te gaan welk onderzoek gedaan is naar de taalvaardigheid van studenten en naar het taalbeleid van instellingen voor hoger onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om wat die onderzoeken en literatuur aan gegevens opleveren maar ook om vast te stellen welke mogelijke lacunes er zijn in kennis over de betreffende kwesties.
  • Auteur
  • Charlotte Herelixka, Sylvia Verhulst
  • Publicatiejaar
  • 2014
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 42
Download publicatie