Variatie in het Nederlands: eenheid in verscheidenheid

Taalvariatiebeleid in Taalunieverband
Beleidsadvies opgesteld door de Werkgroep Variatiebeleid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
  • Auteur
  • Werkgroep Variatiebeleid van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
  • Publicatiejaar
  • 2003
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 27
Download publicatie