Onderzoeksrapport Vertrokken Nederlands

Pilotonderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in den vreemde
Vertrokken Nederlands beschrijft de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar de taal en cultuur van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. Bijna 7000 emigranten in 130 landen vulden enquêtes in over taalkeuze, culturele gewoonten en taalgebruik. Voor het overgrote deel van de emigranten blijkt verrassend genoeg de Nederlandse taal en cultuur nog steeds een belangrijke rol te spelen in het dagelijks leven: het Nederlands is nog steeds de of één van de meest gebruikte talen in het vestigingsland: 97% van de deelnemers spreekt wekelijks Nederlands, waarvan 64,6% meer dan acht uur per week, vooral in privésituaties en op sociale media.
  • Auteur
  • Kristel Doreleijers, Nicoline van der Sijs, Brenda Assendelft, Etske Ooijevaar
  • Publicatiejaar
  • 2019
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 113
Download publicatie