Betere zorg met zorg voor taal

Informatieboekje met voorbeelden van initiatieven, aansluitend op de werkbijeenkomst.
In dit informatieboekje vindt u een greep uit de vele initiatieven en ontwikkelingen die er op dit moment bestaan op het gebied van de verbetering van taal en communicatie in de gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen. De voorbeelden hebben betrekking op de drie thema’s die tijdens de werkbijeenkomst ‘Betere zorg met zorg voor taal’ aan de orde zijn geweest, namelijk medische terminologie, technologische ondersteuning en zorgopleidingen. Maar ook worden voorbeelden gegeven van bestaande tools en (beeldend) materiaal die artsen en zorgverleners in het algemeen kunnen gebruiken om de communicatie met patiënten en cliënten te faciliteren.
  • Auteur
  • Emmy Gulikers
  • Publicatiejaar
  • 2019
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 16
Download publicatie