Referentiekader vroege tweedetaalverwerving

Het Referentiekader Vroege Tweedetaalverwerving formuleert doelstellingen voor NT2-onderwijs aan kleuters. Vraag die aan het kader ten grondslag ligt, is wat anderstalige kleuters met de Nederlandse taal moeten kunnen doen aan het einde van groep 2/het kleuteronderwijs. Het referentiekader is bedoeld als inspiratiebron voor al wie betrokken is bij het geven en ondersteunen van onderwijs Nederlands aan anderstalige kleuters. Daarnaast wil de Taalunie met het referentiekader een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van anderstalige kinderen in het onderwijs. De Raad van Europa heeft deze tekst laten inkorten en vertalen naar aanleiding van de conferentie "Languages of schooling and the right to plurilingual and intercultural education" (Straatsburg, 8-10 juni 2009). Het referentiekader vroege tweedetaalverwerving werd daar als een case study gepresenteerd en besproken.
  • Auteur
  • Kris Van den Branden, Dirkje van den Nulft, Marianne Verhallen & Machteld Verhelst
  • Publicatiejaar
  • 2001
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 46
  • Totaal aantal publicaties
  • 3
Download publicatie Download Engelse vertaling Download Franse vertaling