Visietekst Inburgering

De Visietekst Inburgering bevat een beschrijving van wat de inhoudelijke uitgangspunten en doelstellingen zouden moeten zijn voor het onderwijs Nederlands in de inburgering. De tekst geeft een overzicht van de situatie in 2002 en van de doelgroepen van het inburgeringsbeleid op dat moment. Vervolgens geven de auteurs hun visie op de uitgangspunten van inburgering en hoe, voortvloeiend uit deze principes, het aanbod idealiter wordt opgezet. Ten slotte worden de methodologische consequenties aangegeven die volgen uit de visie. De conclusie van de visietekst is dat bij alle betrokkenen het roer om moet. Het laatste hoofdstuk beschrijft wat dat concreet voor de verschillende betrokkenen in het inburgeringsproces – de inburgeraar zelf, de uitvoerders van inburgeringstrajecten, de maatschappij en de overheid – betekent. De visietekst wil een anker bieden in de discussie over de inhoud van inburgeringsprogramma's.
  • Auteur
  • Wim Coumou, Els Matton & Eliane Peytier (m.m.v. Inge Schuurmans)
  • Publicatiejaar
  • 2002
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 72
Download publicatie