NT2-vrijwilligerswerk onder de loep genomen

De rol van vrijwilligers bij het ondersteunen van anderstalige leerders van het Nederlands
Naar schatting zijn in Nederland en Vlaanderen ruim 10.000 vrijwilligers actief in de ondersteuning van taalontwikkeling en inburgering van anderstalige volwassenen. NT2-docenten en instellingen voor NT2-onderwijs willen graag en veel met vrijwilligers samenwerken omdat vrijwilligers activiteiten kunnen uitvoeren, buiten de school en in één-op-één situaties, die sterk aan de taalontwikkeling kunnen bijdragen. In het rapport NT2-vrijwilligerswerk onder de loep genomen wordt inzicht geboden in de werkwijze van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast worden in het rapport aanbevelingen gedaan om de twee actoren, de NT2-opleidingen en de vrijwilligersorganisaties, meer en efficiënter van elkaars mogelijkheden gebruik te laten maken.
  • Auteur
  • Wim Coumou, Hilde van Eemeren & Els Matton
  • Publicatiejaar
  • 2004
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 28
Download publicatie