Laaggeletterd in de Lage Landen

Hoge prioriteit voor het beleid
Anno 2004 tellen Nederland en Vlaanderen samen ruim twee miljoen volwassenen die moeite ervaren in hun maatschappelijk functioneren, omdat ze onvoldoende kunnen lezen of schrijven. Met de publicatie Laaggeletterd in de Lage Landen wil de Taalunie bijdragen aan een oplossing voor deze problematiek van laaggeletterdheid. De stelling die in het rapport wordt verdedigd, is dat laaggeletterdheid een probleem is dat alle geledingen van de samenleving betreft en dus ook breed moet worden opgepakt, niet alleen door het onderwijs. De aanpak moet oog hebben voor verschillende subgroepen, zo wordt bepleit in het rapport. De groep van laaggeletterde volwassenen omvat namelijk zowel de grootmoeder die haar kleinkind wil voorlezen als de achttienjarige schoolverlater op zoek naar werk.
  • Auteur
  • Ella Bohnenn, Christine Ceulemans, Carry van de Guchte, Jeanne Kurvers & Tine Van Tendeloo
  • Publicatiejaar
  • 2004
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 64
  • Totaal aantal publicaties
  • 3
Download publicatie Laaggeletterd in de Lage Landen Download Vergelijking van referentiekaders Download Vergelijking van referentiekaders in schemavorm