Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen

Het rapport Onderwijs Nederlands tussen gisteren en morgen schetst een beeld van het Nederlandse en Vlaamse onderwijs Nederlands anno 2006. Het rapport behandelt de maatschappelijke opdracht van het onderwijs in het algemeen en van het onderwijs Nederlands in het bijzonder, en bespreekt hoe het onderwijs Nederlands zowel in de doelstellingen als in de uitwerking aan die maatschappelijke opdracht probeert te beantwoorden. In het rapport komt het onderwijsveld zelf aan het woord, bij monde van individuen en instanties die rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop het onderwijs Nederlands invulling krijgt. Maar ook mensen die veel minder direct bij de vormgeving van dat onderwijs betrokken zijn, maar toch duidelijke verwachtingen hebben, komen aan het woord. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen over stappen die Nederland en Vlaanderen gezamenlijk zouden kunnen nemen om het onderwijs in en van het Nederlands slagvaardiger aan een duidelijke opdracht te laten werken.Het rapport werd opgesteld in opdracht van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
  • Auteur
  • Koen Jaspaert
  • Publicatiejaar
  • 2006
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 60
Download publicatie