Maatschappelijke stages en inburgering

De bijdrage van jongeren aan de inburgering van anderstaligen
Naar aanleiding van de verplichte maatschappelijke stage vanaf het schooljaar 2007-2008 in het voorgezet onderwijs in Nederland werd de Taalunie door de Nederlandse minister van Wonen, Wijken en Integratie gevraagd om een advies op te stellen over de mogelijkheden om leerlingen in te zetten als vrijwilliger in het volwassenenonderwijs NT2. De vraag lag in het verlengde van het onderzoek dat de Taalunie in 2003-2004 heeft laten uitvoeren naar de bijdrage van vrijwilligers in het NT2-onderwijs (zie de publicatie NT2-vrijwilligerswerk onder de loep genomen). De adviestekst tracht een antwoord te geven op de vragen hoe jongeren, in het kader van een maatschappelijke stage, een bijdrage kunnen leveren aan het taalverwervings- en participatieproces van inburgeraars en welke voorbeelden er zijn die daartoe kunnen inspireren.
  • Auteur
  • Wim Coumou
  • Publicatiejaar
  • 2007
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 33
Download publicatie