Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen

Een stand van zaken
Dit rapport beschrijft wat we anno 2008 weten over literatuuronderwijs binnen het schoolvak Nederlands in het voortgezet/secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In het rapport is onder meer aandacht voor hoe het onderwijsbeleid in Nederland en Vlaanderen wordt vormgegeven en welke rol het literatuuronderwijs daarbinnen krijgt, welke regels er zijn, welke aanbevelingen worden gedaan, van welke methodes in Nederland en Vlaanderen gebruik wordt gemaakt, welke organisaties bijdragen aan de kwaliteit van het literatuuronderwijs en in welke mate sprake is van mogelijkheden tot scholing. Door de situatie in Nederland en Vlaanderen naast elkaar te zetten, wil de Taalunie bijdragen aan de discussie over het vak Nederlands en de rol van literatuur daarbinnen.
  • Auteur
  • Martijn Nicolaas, Steven Vanhooren
  • Publicatiejaar
  • 2008
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 58
Download publicatie