Aan het werk!

Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs
Te veel leerlingen tussen 10 en 18 jaar kunnen niet voldoende lezen om mee te kunnen komen op school. Vooral deze jongeren hebben een grote kans om de school zonder diploma te verlaten en in de werkloosheid terecht te komen. Het rapport Aan het werk! beschrijft wat daaraan gedaan kan worden. De belangrijkste boodschap in het rapport: goed leren lezen is niet alleen iets voor de taalles. Alles begint met aandacht van de school voor ‘functionele leesvaardigheid’ (lezen omdat je het nodig hebt). In het geval van leerlingen: lezen om hun leerstof te begrijpen. Het rapport biedt samenhangende adviezen voor alle betrokkenen bij het leesonderwijs: leraren, docenten, ontwerpers van lesmethodes, schooldirecties en beleidsmakers.
  • Auteur
  • Nora Bogaert, Jeroen Devlieghere, Hilde Hacquebord, Jan Rijkers, Saskia Timmermans & Marianne Verhallen
  • Publicatiejaar
  • 2008
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 52
Download publicatie