Standaardtaal en geografische variatie

In discussies over wat correct Nederlands is, worden vaak termen als standaardtaal, Standaardnederlands en Algemeen (Beschaafd) Nederlands gebruikt. Wat betekenen deze begrippen eigenlijk? Hoe verhouden geografisch beperkte taalvarianten zich tot de standaardtaal? Wie bepaalt wat er tot de standaardtaal behoort en wat niet? En welke termen en begrippen gebruiken we op Taaladvies.net?
  • Auteur
  • Taaladviesoverleg
  • Publicatiejaar
  • 2015
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 3
Download publicatie