Taalunieadvies over de erkenning van het Bildts

De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie advies gevraagd over de toevoeging van het Bildts aan de lijst van beschermde talen onder Deel II van het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden van de Raad van Europa. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren en het Algemeen Secretariaat hebben samen dit advies voorbereid, dat met instemming van het Comité van Ministers namens de Taalunie aan de Nederlandse minister werd bezorgd.
  • Auteur
  • Raadswerkgroep het Bildts
  • Publicatiejaar
  • 2016
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 4
Download publicatie