Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Fryslân

In 2019 heeft de Fryske Akademy met steun van de Taalunie een rapport gepubliceerd over het gebruik van Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Fryslân. Hierin wordt onder meer aangeraden een breder infrastructureel netwerk voor dialecten en regionale talen te vormen.
  • Auteur
  • Hans Van de Velde, Pieter Duijff, Siebren Dyk Wilbert Heeringa, Eric Hoekstra
  • Publicatiejaar
  • 2019
  • Uitgever
  • Fryske Akademy
  • Totaal aantal pagina's
  • 64
Download publicatie