Vaart met taalvaardigheid

Nederlands in het hoger onderwijs Taalvaardigheid: basis voor creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers om met hogescholen en universiteiten de dialoog aan te gaan over dit thema en afspraken te maken over een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. Taalvaardigheid vormt immers de basis voor verschillende competenties waarover afgestudeerden in het hoger onderwijs moeten beschikken, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. De Raad vindt het dan ook belangrijk dat hogescholen en universiteiten worden gestimuleerd om structureel en voor alle studenten aandacht te besteden aan de verdere ontwikkeling van taalvaardigheid.
  • Auteur
  • Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
  • Publicatiejaar
  • 2015
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 18
Download publicatie