Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs

De afgelopen jaren heeft het Engels een stevige positie verworven in de domeinen van de wetenschap en het hoger onderwijs: als communicatietaal, als publicatietaal en in toenemende mate ook als instructietaal.
Deze ontwikkeling heeft geleid tot een debat over de positie van het Nederlands in onderwijs en onderzoek aan universiteiten en hogescholen. Met deze notitie draagt de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren bij aan dat debat.
  • Auteur
  • Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
  • Publicatiejaar
  • 2016
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 28
Download publicatie