Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen

Supplement met nieuwe descriptoren
Eind 2017 publiceerde de Raad van Europa het CEFR Companion Volume. Het Companion Volume is een aanvulling op het CEFR en biedt een verbreding van het instrumentarium. Om het Companion Volume toegankelijk te maken voor het onderwijs Nederlands als tweede en vreemde taal zorgde de Taalunie voor een vertaling van het document naar het Nederlands. De vertaling kwam tot stand in samenwerking met experten van EALTA, KU Leuven, Université Libre de Bruxelles, Universiteit Gent, Universiteit Amsterdam & Vrije Universiteit van Amsterdam.
  • Auteur
  • Bart Deygers e.a.
  • Publicatiejaar
  • 2019
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 284
Download publicatie