Aanbevelingen over open data in de cultuursector

Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.
Dit rapport geeft een antwoord op de vraag wat de voorwaarden zijn voor (culturele) instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is. Het openstellen en verbinden van erfgoedcollecties en collectiegegevens is als doelstelling onderdeel van zowel de visienota 'Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk' in Vlaanderen als de 'Nationale strategie voor digitaal erfgoed' in Nederland.
  • Auteur
  • Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed
  • Publicatiejaar
  • 2018
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 58
Download publicatie