*Overigens schitterend vertaald

Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur. Vertaalpleidooi vraagt opleidingen en meer waardering voor het vak.
Op zaterdag 17 mei 2008 is op de Grote Vertaaldag in het Trippenhuis in Amsterdam het pleidooi *Overigens schitterend vertaald. Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur overhandigd aan minister Plasterk van OCW. Drie dagen eerder op de Vlaamse Vertaaldag ontvingen de Vlaamse ministers Anciaux en Vandenbroucke het pleidooi. Door de groeiende vraag naar vertalingen neemt ook de vraag naar goede vertalers toe. En daar zit het probleem: de aanwas van nieuwe vertalers verloopt moeizaam. Vijf organisaties in Nederland en Vlaanderen willen dit tij keren. Vertalen is een kunst en een vak. Maar literair vertalers zijn relatief onzichtbaar, en de culturele en economische waardering voor het vak is gering. Het ontbreekt aan een professionele, academische literaire vertaalopleiding. Daar moet verandering in komen! Het pleidooi Voor het behoud van een bloeiende vertaalcultuur is een initiatief van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren, de Nederlandse Taalunie en het Expertisecentrum Literair Vertalen. (Het pleidooi werd in opdracht van deze instellingen opgesteld door vertalers Martin de Haan en Rokus Hofstede.) Zij vragen de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur om een nieuwe academische opleiding voor literair vertalers, en om het verruimen van de mogelijkheden voor bijscholing van vertalers zodat een 'doorgaande leerlijn' ontstaat. De economische en culturele positie van de professionele literair vertaler moet worden versterkt. Ook moet de pluriformiteit van het literaire aanbod in vertaling worden vergroot. Tot slot zou Europa moeten worden aangespoord om het vertalen als een bij uitstek Europese discipline te omarmen - en de Europese vertalershuizen te subsidiëren
  • Auteur
  • Martin de Haan / Rokus Hofstede
  • Publicatiejaar
  • 2008
  • Uitgever
  • Taalunie / ELV / Fonds voor de Letteren, Vlaams Fonds voor de Letteren / Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds
  • Totaal aantal pagina's
  • 56
Download publicatie