Dagelijks brood

De arbeidsmarktpositie van boekvertalers in het Nederlandse taalgebied.
Een groot deel van de boeken die het lezend publiek onder ogen komen, is vertaald. Toch kunnen maar weinig boekvertalers goed leven van hun beroep. Dat schrijven Richard Kwakkel en Martin de Haan in hun rapport ‘Dagelijks brood. De arbeidsmarktpositie van boekvertalers in het Nederlandse taalgebied’. Het onderzoek past in een periodieke publicatie van de Conseil Européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL), die in 2015 zijn tweede vergelijking publiceert over de arbeidsomstandigheden van boekvertalers in Europa. Daarvoor heeft de CEATL een enquête gehouden onder zijn leden. Richard Kwakkel en Martin de Haan hebben de resultaten van dit onderzoek voor Nederland en Vlaanderen samengebracht. Zij presenteren de gegevens in dit rapport tegen de achtergrond van eerdere onderzoeken van de Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen en andere organisaties. De Taalunie geeft het rapport uit omdat het belangrijke informatie bevat over ontwikkelingen in de vertaalmarkt. Onder meer blijkt dat voltijdse boekvertalers gemiddeld een jaaromzet van 22.000 euro hebben, waar nog alles vanaf moet: beroepskosten, verzekeringen, pensioensopbouw en belastingen. Daarenboven verschillen de arbeids- en contractvoorwaarden erg.
  • Auteur
  • Richard Kwakkel / Martin de Haan
  • Publicatiejaar
  • 2014
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 90
Download publicatie