Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen

Leren, Onderwijzen, Beoordelen
In 2001 publiceerde de Raad van Europa het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR of CEF), een referentiekader om het taalbeheersingsniveau van mensen die een vreemde taal leren in Europa op een uniforme manier te kunnen beschrijven en vergelijken. Om het CEFR toegankelijk te maken voor het onderwijs Nederlands als tweede en vreemde taal, publiceerde de Taalunie in 2006 een vertaling van het document naar het Nederlands. De vertaling kwam tot stand in samenwerking met experten van Bureau ICE, Cinop, de Entiteit Curriculum van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, Karel de Grote hogeschool, KU Leuven, Universiteit van Amsterdam & SLO, .
  • Auteur
  • Dick Meijer, José Noijons e.a.
  • Publicatiejaar
  • 2008
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 228
Download publicatie