Taalcompetentie toegelicht

De Taalraad, een groep van elf taalexperts uit Nederland en Vlaanderen, heeft het actieplan Samen sterk voor taalcompetentie gepubliceerd. Ze somt daarin vijftien concrete maatregelen op die leraren kunnen ondersteunen om nog beter taalonderwijs te geven. In dit actieplan ligt de focus niet op een lijst van effectieve leesmethoden of lesinhouden, want daar zijn recent al tal van sterke publicaties over verschenen. De focus ligt wel op een advies aan de overheden over welke acties wenselijk en noodzakelijk zijn om het taalonderwijs vooruit te helpen.
  • Auteur
  • Taalraad
  • Publicatiejaar
  • 2023
  • Uitgever
  • Taalraad
  • Totaal aantal pagina's
  • 2
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie