Visietekst Vertaalslag en Uitgangspunten vertaalbeleid 2023-2025

Wat is nodig voor een gezonde vertaalsector in en uit het Nederlands?
De tekst 'Vertaalslag - wat is nodig voor een gezonde vertaalsector in en uit het Nederlands?' beschrijft de visie van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie op vertalen. Ze vormt ook het uitgangspunt voor het vertaalbeleid dat de Taalunie de komende jaren samen met vele partners vorm wil geven. Op basis van de visietekst zijn concrete doelen en activiteiten opgesteld in de tekst ‘Uitgangspunten vertaalbeleid Taalunie 2023-2025 - de bijdrage van de Taalunie aan een gezonde vertaalsector in en uit het Nederlands’. Bekijk beide teksten via de downloadlinks hieronder.
  • Auteur
  • Tekstredactie en coördinatie: Karlijn Waterman en Folkert de Vriend
  • Publicatiejaar
  • 2023
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 41
  • Totaal aantal publicaties
  • 2
Download publicatie Download publicatie