Samen sterk voor taalcompetentie

Actieplan voor de implementatie van 'Iedereen taalcompetent' in het onderwijs
Met dit actieplan wil de Taalraad alle betrokkenen bij het taalonderwijs verenigen in één gezamenlijke en gelijkluidende ambitie: het onderwijs Nederlands herdefiniëren tot onderwijs dat geïnformeerd is door wetenschappelijke inzichten en dat zich richt op de ontwikkeling van 'taalcompetentie' in de meest brede zin van het woord. Dit plan beschrijft vier noodzakelijke en samenhangende acties die dringend nodig zijn. Die acties worden verder geconcretiseerd in vijftien doelgerichte interventies.
  • Auteur
  • Heleen Rijckaert, Ulrike Burki & Steven Vanhooren
  • Publicatiejaar
  • 2023
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 32
  • Totaal aantal publicaties
  • 3
Actieplan Samenvatting Taalcompetentie toegelicht