Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten 2022

In opdracht van de Taalunie, met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben de Universiteit Utrecht en HAN University of Applied Sciences gezamenlijk de begrijpelijkheid van overheidsteksten gemeten. Hiervoor leverden ruim 70 Nederlandse overheidsorganisaties meer dan 200 teksten aan over betalen of zorg.
  • Auteur
  • Mischa Corsius, Henk Pander Maat, Els van der Pool, Wouter Sluis-Thiescheffer, e.a.
  • Publicatiejaar
  • 2023
  • Uitgever
  • HAN University of Applied Sciences en Universiteit Utrecht in opdracht van de Taalunie met steun van ministerie van BZK
  • Totaal aantal pagina's
  • 195
  • Totaal aantal publicaties
  • 2
Eindrapportage Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten Managementsamenvatting Monitor Begrijpelijkheid overheidsteksten