Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen

Aangevulde uitgave
In 2020 publiceerde de Raad van Europa het CEFR Companion Volume, een nieuwe versie van het CEFR (ERK) dat in 2001 voor het eerst verscheen. Om ook deze aangevulde uitgave van het CEFR toegankelijk te maken voor het onderwijs Nederlands als tweede en vreemde taal, heeft de Taalunie voor een vertaling van het document naar het Nederlands gezorgd. De vertaling kwam tot stand in samenwerking met vertalers van het Taalcentrum-VU (Vrije Universiteit Amsterdam) en met experten van EALTA, SLO, Universiteit Gent, Universiteit van Amsterdam, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel.
  • Auteur
  • Raad van Europa
  • Publicatiejaar
  • 2022
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 308
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie