Taalcompetentie in het Nederlands van Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen

In opdracht van de Taalunie werd, ter voorbereiding op het kader 'Taalcompetent in het hoger onderwijs', een literatuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten vindt u in dit rapport.
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat wordt in de literatuur en door de deskundigen uit het werkveld verstaan onder taalcompetentie in het Nederlands in het hoger onderwijs? Wat wordt aan taalcompetentie in het Nederlands verondersteld bij instroom in het hoger onderwijs? Wat is er bekend over de feitelijke taalcompetentie in het Nederlands bij instroom in het hoger onderwijs? Wat is de nagestreefde taalcompetentie in het Nederlands bij uitstroom uit het hoger onderwijs? Welke vormen van taalbeleid bestaan er momenteel met betrekking tot de taalcompetentie in het Nederlands in het hoger onderwijs?
  • Auteur
  • Carel Jansen, Lieve De Wachter, Pauline Van Dun en Thomas Frik
  • Publicatiejaar
  • 2022
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 53
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download het onderzoeksrapport