Taalcompetent in het hoger onderwijs

Kader voor een taalcompetentieversterkend aanbod aan hogescholen en universiteiten
Het kader beschrijft vier aspecten van taalcompetentie die in elke opleiding aandacht verdienen, omdat ze voorwaarden zijn om in het hoger onderwijs tot leren te komen en om persoonlijke, professionele en maatschappelijke doelen te bereiken. Bij elk van deze aspecten worden de elementen genoemd waar studenten tijdens hun opleiding ondersteuning bij nodig kunnen hebben. 'Taalcompetent in het hoger onderwijs' bouwt voort op de adviezen in 'Vaart met taalvaardigheid' (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 2015), op het werk van de projectgroep ‘Uitdrukkingsvaardigheden’ (2020-2021) en op het rapport 'Taalcompetentie in het Nederlands van Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen' (Jansen e.a. 2022).
  • Auteur
  • Steven Vanhooren en Leonie Wulftange, in samenwerking met de werkgroep 'Taalcompetentie in het hoger onderwijs'
  • Publicatiejaar
  • 2022
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 28
  • Totaal aantal publicaties
  • 2
Download publicatie Download het onderzoeksrapport (Jansen e.a. 2022)