Taalcompetentie getoetst

Met deze tekst wil het Algemeen Secretariaat van de Taalunie principes formuleren voor een kwaliteitsvol centraal toetsprogramma Nederlands, dat niet alleen talige kennis of vaardigheden, maar ook taalcompetentie toetst. Mits een centraal toetsprogramma verantwoord ingezet wordt, kan het een positief terugslageffect hebben op leerlingen, het onderwijs en de samenleving waarmee de ontwikkeling van taalcompetentie kan worden gestimuleerd.
  • Auteur
  • Steven Vanhooren en Carlijn Pereira
  • Publicatiejaar
  • 2022
  • Uitgever
  • Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 23
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie