Visitatierapport 2021

Het Comité van Ministers besliste in zijn vergadering van 7 december 2020 over de uitgangspunten van de vijfjaarlijkse visitatie van de Taalunie en gaf de administraties de opdracht tot de uitwerking van het opdrachtdocument voor de visitatie. Het plaatsbezoek van de visitatiecommissie werd van dinsdagavond 14 tot en met vrijdag 17 september 2021 georganiseerd. De commissie sprak in de loop van deze dagen en op andere ogenblikken met meer dan 70 personen. Op dinsdag 16 november 2021 vond een afrondend gesprek plaats tussen de begeleidingscommissie en de visitatiecommissie, in aanwezigheid van de algemeen secretaris. Het visitatierapport werd finaal opgeleverd door de voorzitter van de visitatiecommissie op woensdag 17 november 2021.
De aanbevelingen van het visitatierapport kunnen worden samengevat in zes krachtige aanbevelingen: 1) Omarm de kracht van het Verdrag; 2) Schep helderheid over het bestaansrecht van de Taalunie; 3) Ontwikkel op basis van een breed gedragen visie op de maatschappelijk meerwaarde van de Taalunie public affairs en strategisch communicatiebeleid dat inzet op het samenspel van de vier gremia; 4) Hanteer een stappenplan en duidelijk afwegingskader over waar de Taalunie (het Algemeen Secretariaat) op inzet; 5) Zet in op duurzaam leiderschap binnen het Algemeen Secretariaat; 6) Zet in op verdere professionalisering van de werking van het Algemeen Secretariaat.
  • Auteur
  • Marc van Oostendorp (voorzitter), Karen Peters, Orsolya Réthelyi, Maya Rispens, Koen Van Bockstal
  • Publicatiejaar
  • 2021
  • Uitgever
  • Visitatiecommissie
  • Totaal aantal pagina's
  • 21
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Visitatierapport