Effectief leesonderwijs in de lerarenopleiding: kansen, drempels en uitdagingen

Hoe bereiden lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland toekomstige leraren voor om effectief leesonderwijs te geven aan hun leerlingen? Wat hebben de lerarenopleiders en opleidingen nodig op dit gebied? Zijn er goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen zijn, en waar liggen er kansen, drempels of uitdagingen? Op die vragen een antwoord krijgen is belangrijk, want goed zijn in lezen is cruciaal om vlot te kunnen meedraaien in de 21ste-eeuwse samenleving, waarin informatie verwerken en kennis verwerven belangrijke vaardigheden zijn.
  • Auteur
  • Heleen Rijckaert & Carlijn Pereira
  • Publicatiejaar
  • 2021
  • Uitgever
  • De Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 35
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie