Onderzoek naar het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen

Tijdens de coronacrisis moest er voortdurend worden gecommuniceerd over allerlei nieuwe maatregelen waaraan burgers zich moesten houden, bijvoorbeeld ‘houd 1.5 meter afstand’ en ‘vermijd drukte’. Het was belangrijk om deze informatie op een begrijpelijke manier te delen, ook met burgers voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, of voor wie het geschreven woord een barrière kan vormen. Iconen zouden kunnen helpen om de communicatie met deze groepen te optimaliseren. Het idee hierachter is dat beelden makkelijker te begrijpen zijn dan geschreven taal. Maar is dat ook zo? Het doel van dit onderzoek was daarom om inzicht te krijgen in het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen.
  • Auteur
  • Charlotte van Hooijdonk en Lisanne van Weelden
  • Publicatiejaar
  • 2021
  • Uitgever
  • Universiteit Utrecht in opdracht van de Taalunie en op initiatief van gemeente Den Haag en Stad Gent
  • Totaal aantal pagina's
  • 12
  • Totaal aantal publicaties
  • 2
Download publicatie Infographic bij het onderzoek - gemaakt door Studio Vlak