Monitor begrijpelijke overheidsteksten

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Arnhem Nijmegen hebben in opdracht van het Ministerie van BZK en de Taalunie (in het kader van het programma Direct Duidelijk) een onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten over schuldhulpverlening. Uit het onderzoek blijkt dat de taal in 62% van de gevallen moeilijk te begrijpen is voor laagopgeleide lezers. De begrijpelijkheid van de teksten is onderzocht met drie verschillende methoden: automatische tekstanalyse, tekstexperts die de Direct Duidelijk-checklist met tips voor duidelijk schrijven gebruikten en leesonderzoek met inwoners met een verschillend opleidingsniveau. De onderzoekers adviseren overheden deze methoden te gebruiken om hun teksten (over allerlei thema's) in de praktijk te verbeteren.
  • Auteur
  • Henk Pander Maat en Thea van der Geest
  • Publicatiejaar
  • 2021
  • Uitgever
  • HAN University of Applied Sciences Academie IT en Mediadesign Centrum IT + Media in opdracht van ministerie van BZK en de Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 110
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie