De taalcompetente leraar

Een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen
Leraren hebben verschillende rollen en taken. Ze staan voor de klas, hebben contact met collega's en ouders, en leren ook nog zelf. Bij alles wat ze doen, maken ze gebruik van taal. Van alle leraren wordt dan ook verwacht dat zij taalvaardig zijn én dat ze bijdragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Maar wat betekent dat precies? Over welke taalcompetenties moeten leraren beschikken om goed didactisch, pedagogisch en professioneel te kunnen handelen? Op die vraag biedt dit referentiekader een antwoord.
  • Auteur
  • Steven Vanhooren & Leonie Wulftange
  • Publicatiejaar
  • 2020
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 32
  • Totaal aantal publicaties
  • 1
Download publicatie