Iedereen taalcompetent!

Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw
Visietekst over onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Iedereen taalcompetent gaat in op de vraag hoe het onderwijs Nederlands eruit zou moeten zien om jongeren maximaal voor te bereiden op de uitdagingen die onze complexe, hyperdiverse en meertalige 21ste-eeuwse samenleving aan ons stelt. De tekst bepleit boeiend, ambitieus en eigentijds onderwijs Nederlands dat duurzaam is en aansluit bij wat leeft in de 21ste eeuw. Onderwijs Nederlands waarin werken aan de ontwikkeling van taalcompetentie centraal staat en waarin aandacht is voor én kennis van/over het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur én vaardigheden in het Nederlands én het ontwikkelen van een positieve houding ten opzichte van taal in het algemeen en het Nederlands in het bijzonder.
  • Auteur
  • Steven Vanhooren, Carlijn Pereira, Maryse Bolhuis
  • Publicatiejaar
  • 2017
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 32
Download publicatie