Voorzetten 40 - Onderwijsonderzoek voor beleid en praktijk

Verslag van een studiedag van het Vlaams-Nederlands Overleg Onderwijsresearch en -Documentatie (OORD)
De studiedag waarvan hier verslag wordt gedaan, betreft het verband tussen onderwijsonderzoek enerzijds en beleid en praktijk anderzijds. Onder leiding van de dagvoorzitter mevr. dr A.D. Wolff-Albers betroffen bijdragen van de sprekers de thema's onderzoek-en-beleid, onderzoek-en-praktijk, en de verspreiding van onderzoeksresultaten, en is er over deze thema's gediscussieerd. Centraal stond de vraag, of, en zo ja hoe, de benuttingsgraad van onderzoek verhoogd kan worden.
  • Auteur
  • Redactie: C.M. Bouma en M.M.A.J. Goemans
  • Publicatiejaar
  • 1993
  • Uitgever
  • Stichting Bibliographia Neerlandica, 's-Gravenhage
  • Totaal aantal pagina's
  • 112
Download publicatie