Effectief onderwijs in begrijpend lezen

Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie
Hoe kan het niveau van begrijpend lezen van Vlaamse en Nederlandse basisschoolleerlingen worden verhoogd? En hoe krijgen Nederlandse en Vlaamse leerlingen meer plezier in en betrokkenheid bij het lezen? Dit actieplan bevat aanbevelingen om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen te vergroten. Uitgangspunt van de aanbevelingen is dat scholen vijf kernthema’s in samenhang oppakken om tot een effectieve aanpak voor leesbegrip en leesmotivatie te komen. Zij worden daarbij ondersteund door organisaties rond de school die hun acties op elkaar dienen af te stemmen.
  • Auteur
  • Carlijn Pereira & Martijn Nicolaas
  • Publicatiejaar
  • 2019
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 32
Download publicatie