Dertien doelen in een dozijn

Een referentiekader voor de taalcompetenties van leraren in het Nederlandse taalgebied
Referentiekader van de Taalunie dat de gewenste talige competenties van leraren beschrijft. Dertien doelen in een dozijn vertrekt van dertien doelstellingen die zijn gerelateerd aan de verschillende professionele rollen die leraren vervullen. Binnen elk van de doelstellingen worden de relevante talige competenties waarover elke leraar zou moeten beschikken, geformuleerd. De doelen worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden voor het kleuter-, basis-, en voortgezet/secundair onderwijs. Het referentiekader is in eerste instantie bedoeld als houvast voor lerarenopleiders die aankomende leraren voorbereiden op hun toekomstige baan en op de talige rol die ze daarin gaan vervullen. Daarnaast biedt het kader lerarenopleidingen de mogelijkheid om het taalaanbod binnen de opleiding of nascholing beter te structureren en effectiever te maken.
  • Auteur
  • Harry Paus, Rita Rymenans, Koen Van Gorp
  • Publicatiejaar
  • 2003
  • Uitgever
  • Nederlandse Taalunie
  • Totaal aantal pagina's
  • 96
Download publicatie